Biofuels from Important Foreign Biomasses

Description

Energiforbruget i transportsektoren stiger på verdensplan og udgør en trussel for alle de tiltag, som er gjort for at nedbringe udslippet af kuldioxid til atmosfæren. Samtidig er denne sektor helt afhængig af olie, som i dette århundrede vil blive en mangelvare, som vil blive handlet til en stigende pris. Der er derfor behov for alternativer- og biobrændstof er den løsning, som kan ses på kort sigt. Danmark er samtidig en af de førende lande for tiden inden for området omkring omdannelse af halm til bioethanol. Arbejdet har koncentreret sig omkring den fulde udnyttelse af råvaren igennem samproduktion af bioethanol med hydrogen og methan (Maxifuels).

I det specifikke projekt vil vi arbejde med at udvikle bioethanol fra udvalgte biomasser, som har et stort potentiale på verdensplan såsom palmeolie affald, bagasse og eucalyptus træ. Da disse råvarer samtidig befinder sig i udviklingslande vil projektet have betydning for industriel udvikling af disse lande samtidig med at der sker en kvalificering af Danske virksomheder på verdensmarkedet. Projektet er knyttet til fremtrædende miljøer i såvel Brasilien, Malaysia som Uruguay. Resultater fra projektet vil blive formidlet igennem Danish Center for Biofuels, som består af de vigtigste universitetsmiljøer på biofuelsområdet samt en række virksomheder såsom Elsam, E2, Novozymes, Danisco og Cambi.

AcronymForeign Biomasses
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200831/10/2011