Project Details

Description

BLOXHUB og SBi samarbejder om et nyt projekt:

Projektet vil udvikle, afprøve og tilpasse metoder i tværfagligt samarbejde, læring, innovation og ledelse i byggeriet på forskellige byggeområder med baggrund i erfaringer fra tidligere gennemført foranalyse. Metoder og læringspraksis vil blive udviklet og afprøvet med deltagelse af elever og undervisere repræsenteret ved uddannelsesinstitutioner, der leverer dimittender til byggebranchen (arkitekt-, ingeniør-, bygningskonstruktør-, antropolog-, sociolog-, økonomi-, erhvervsuddannelser o.a.), sammen med lærende og innovative medarbejdere og ledere fra byggeriets virksomheder. Udviklingen og afprøvningen sker gennem fire udvalgte eksempler på tværfaglige undervisningsmoduler i form af sommer-, vinter-, eller weekendskoler på BLOXHUB i København.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201830/04/2022

Collaborative partners

  • BLOXHUB (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.