Borgerens inklusion i lokale fællesskaber - et perspektiv på indsatsen. En undersøgelse af socialpædagogiske metoder og indsatser på socialområdet i Region Sjælland.

Description

Forskningsprojektet vil skabe vide om, hvad der henholdsvis hæmmer og fremmer kvaliteten i indsatsen i de regionale sociale tilbud i forhold til at skabe et sammenhængende forløb for den enkelte borger med et inkluderende perspektiv, som også omfatter borgernes egne forestillinger. Det sker gennem inddragelse af tre forskellige aktørperspektiver på den nuværende samlede indsats. Disse aktører omfatter hhv. de socialfaglige medarbejdere og borgere på de regionale sociale tilbud og de kommunale sagsbehandlere.
Undersøgelsesresultaterne danner grundlag for et efterfølgende udviklingsprojekt, hvor samme tre aktørgrupper i dialog kan kvalificere sammenhængen mellem kommunernes mål for borgerne gennem indsatser /metoder og de regionale, sociale tilbuds mål for borgere gennem indsatser / metoder - samt ikke mindst - borgernes egne ønsker og forestillinger om forandringer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2016