Bosætning og byudvikling i den tredje verdens byer

  • Vagnby, Bo (Project Participant)

Project Details

Description

Urbaniseringen i den tredje verden fortsætter med uformindsket styrke, men i de senere år i stigende grad sammenflettet med og påvirket af globaliseringstendenser. Ligesom urbaniseringen, indebærer globaliseringen både muligheder og problemer. Virkningerne kan i stigende grad observeres globalt, tydeligst i byerne. En af udfor-dringerne er at udvikle løsninger knyttet til problemer forbundet med globaliseringen, samtidig med at dens positive aspekter styrkes. I flere år har bl.a. FN?s Bosætningsorganisation (Habitat) og byplanlæggere argumenteret, at menneskelige bosætninger kan spille en vigtig rolle i denne proces ved at stimulere god regeringsførelse og effektive partnerskaber. Indsatsområdet er ikke et forskningsprojekt per se, men snarere en løbende overvågning af interessante og karakteristiske tilgange og strategier knyttet til løsningen af de fattigstes bosætningsforhold. (Bo Vagnby)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013