Branding af steder på tværs af sektorer

  Project Details

  Description

  Forskningsprojekt har til formål at diskutere fælles branding af steder på tværs af sektorerne: turisme, investeringsfremme, eksportfremme og kulturfremme, og derigennem identificere muligheder og begrænsninger i sådanne markedsføringsinitiativer. Såvel de kommunikative som de politiske aspekter af fælles stedsmarkedsføring vil indgå i forskningsprojektet, idet disse hver især udgør store udfordringer. Det empiriske udgangspunkt tages i dansk turisme- og investeringsfremme, og andre sektorer vil blive inddraget på sigt. Der sættes først fokus på det nationale niveau, men det regionale og byniveauet påtænkes også en rolle i projektet. Derudover trækkes sammenlignende perspektiver til steder i udlandet, hvor betydelig erfaring eksisterer med sådanne initiativer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200431/12/2013

  Funding

  • <ingen navn>