Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at skabe viden og erfaringer, som kan blive til generelle anbefalinger for nutidig og fremtidig brug af kunstig intelligens-baserede sprogteknologier i den gymnasiale engelskundervisning, og som samtidig forventes at kunne udbredes til øvrige fremmedsprogsfag. Projektets mål realiseres gennem et samarbejde mellem AAU og udvalgte gymnasier. Der er tilrettelagt et undersøgelses- og interventionsdesign, hvor engelsklærere på gymnasierne modtager undervisning og træning i digital literacy inden for de kunstig intelligens-baserede sprogteknologier gennem en række workshops med forskere fra AAU. Med udgangspunkt i dette skal lærerne udvikle læringsdesign, som de skal afprøve i undervisningen på deres respektive gymnasier. Vi vil i projektet løbende indsamle erfaringer og viden og evaluere på forløbet for på den måde at kunne komme med anbefalinger til, hvordan og hvornår forskellige kunstig intelligens-baserede sprogteknologier kan og bør tænkes ind i undervisningen.
StatusActive
Effective start/end date01/12/202330/11/2026