Brug for Alle Unge

  Project Details

  Description

  Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med Brug for alle unge er at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I perioden 2015-2018 sættes fokus på indsatsområder i relation til ikke-uddannelsesparate unge:

  Indsats 1 omfatter 10 UU-centre, hvor der er særligt store udfordringer med ikke- uddannelsesparate unge. Der arbejdes med emner, som har brug for et fokus her og nu (fx mobilitet, motivation og forældreinddragelse) og med udgangspunkt i de lokale udfordringer iværksættes indsatser, der adresserer disse udfordringer.

  Indsats 2 sker i samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at afprøve udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i UU's vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Indsatsen udmøntes via forskningscirkler og efterfølgende afprøvning af de produkter og konkrete indsatser, der kommer ud af forskningscirklerne.

  Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet evaluerer i samarbejde med Epinion og Pluss e ovennævnte indsatser i Brug for Alles Unges vejledningsindsats.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201631/12/2018

  Collaborative partners

  • Epinion (lead)
  • Pluss Leadership