Brugerinddragelse i udvikling og implementering af kommunale indsatser.

Project Details

Description

Inddragelse af brugere i udviklingen af den offentlige sektors tilbud er et aktuelt tema såvel nationalt som internationalt, både når det drejer sig om inddragelse i forskning og i udvikling. I den omfattende litteratur om brugerinddragelse er der flere forskellige forståelser i spil, fx top-down og bottom-up brugerinddragelse og begreber som inddragelse, deltagelse og samskabelse anvendes. Der er således behov for en nærmere indkredsning af hvilken metoder der kan anvendes til udvikling af indsatser, og hvilke der vil kunne kvalificere implementering af nye indsatser. Der er behov for en systematisk oversigt over den foreliggende viden om forskellige brugerinddragelsesmetoder og de eventuelle fremtidige implikationer ift. kommunale sundhedsprojekter.
Formålet med projektet er at kortlægge og vurdere vidensgrundlaget bag relevante metoder til inddragelse af brugere i udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser
Metode:
Projektet gennemføres på baggrund af et review af litteratur om brugerinddragelse i udvikling, gennemførelse og implementering af indsatser samt en indkredsning af et relevant teoretisk afsæt, som kan bidrage til udvikling af konkrete metoder til brugerinddragelse stilet mod de kommunale indsatser. Projektet er støttet af Aalborg Kommune
StatusFinished
Effective start/end date15/09/201915/03/2020

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.