BYGiNORD

 • Christensen, Randi Muff (Project Participant)
 • Bejder, Erik (Project Participant)
 • Olsen, Willy (Project Participant)
 • Wandahl, Søren (Project Participant)

  Project Details

  Description

  BYGiNORD er et regionalt initiativ, som sigter mod at forbedre byggeriet regionalt og nationalt. Projektet opstod, da boligforeningen Lejerbo ønskede at øge deres fokus på partnering. Lejerbo allierede sig efterfølgende med Realkredit Danmark og Boligkontoret Aalborg om at lave en konference i Aalborg. Samtidigt fremkom regeringen med en ny lov om udbud af bygherrerollen ved almennyttige boligbyggerier. Dette blev afsættet for BYGiNORD, og sammen med partnering tanken og ideen om det ideelle leverance team fremkom BYGiNORDs tre temagrupper. BYGiNORD ideen blev præsenteret første gang på en konference i AAB-parken d. 9. april 2003, hvor ca. 250 aktører fra den nordjyske byggesektor deltog. På konferencen blev tre temagrupper nedsat, hvori ca. 70 deltagere efterfølgende har ydet en stor frivillig arbejdsindsats med at fremkomme med tanker, ideer og projekter, som kan forbedre effektiviteten i byggeriet. Alle disse ideer er blevet samlet sammen og bearbejdet af Institut for Produktion. Dette materiale blev præsenteret på konference 2 d. 25. november 2003 på AAU og vil efterfølgende blive bearbejdet yderligere indtil en hvidbog foreligger primo 2004. Fremtidsperspektivet for BYGiNORD er, at ideerne afprøves i en række konkrete byggeprojekter inden for de næste 2-3 år. Der foreligger allerede faste aftaler med seks nordjyske byggeprojekter, hvortil Nordjyllands Amt også har bidraget. Institut for Produktions rolle har fra starten været en koordinerende part i projektet, og Instituttet er medlem af styregruppen. Derudover har Instituttet været projektets forskningsmæssige part og har derigennem faciliteret og inspireret temagrupperne. Endeligt har Institut for Produktion stået for at indsamle, bearbejde og formulere de ideer, der er fremkommet samt for opbygning og vedligeholdelse af projektets hjemmeside. Projektet er sponsoreret af Fonden Realdania og kan følges på www.byginord.dk. Projektdeltagerne er: Realkredit Danmark, Lejerbo, Boligkontoret Aalborg, Institut for Produktion samt ca. 70 engagerede deltager fra nordjyske virksomheder i byggesektoren. Deltagerne fra Institut for Produktion er: lektor Erik Bejder, lektor Willy Olsen, ph.d. studerende Søren Wandahl samt forskningsassistenterne Randi Muff Ebbesen og Malene Møller.   (Erik Bejder, Willy Olsen, Randi Muff Ebbesen, Søren Wandahl, Institut for Produktion, AAU)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200731/12/2007