Project Details

Description

Projektet er financieret af Center for Cyber Sikkerhed. Det har til formål at undersøge privacy, som er relateret til brug af digitale voice assistenter.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201931/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.