Project Details

Description

"Center for effektiv miljøkommunikation i produktkæder" (CEMIP) er et 3-årigt innovationskonsortium, som består af fem virksomheder: Brdr. Hartmann, Junckers, Vestas, Coloplast og Elsam. To forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet og Handelshøjskolen i København og en teknologisk servicevirksomhed dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ. CEMIP har til formål at realisere det forretningsmæssige potentiale i bæredygtige produkter via mere effektiv kommunikation og samarbejde i produktkæderne. Effektiv betyder, at information fører til handling hos modtagerne, og at miljø og bæredygtighed bliver en konkurrenceparameter. Efterspørgslen på markedet efter information om miljø- og bæredygtighed er begrænset. Der er derfor brug for en ny form for kommunikation, som aktivt sætter miljø- og bæredygtighed på dagsordenen i samarbejdet med virksomhedernes kunder, leverandører, investorer og andre interessenter. Kommunikation ses som et redskab til at opnå handling, og vejen til handling går over forståelse. Via forskning og praktisk udviklingsarbejde i virksomhederne er det ambitionen at udvikle ny viden og større forståelse for de processer, der fører til handling. Dette skal omsættes til konkrete metoder, redskaber og initiativer i virksomhederne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder et tilskud til CEMIP på 4 mill. kr. over de tre år fra medio 2003 til medio 2006. Parternes egenfinansiering er ca. 7 mill. kr. i alt. (Mette Mosgaard)
StatusFinished
Effective start/end date23/06/200301/07/2006