Project Details

Description

2017-2019 Chancelighed gennem legende lærende samspil
- Engagerede voksen-barn samspil som udviklingsgrundlag for børn i udsatte positioner
Projektets formål er at udvikle engagerede og lærerige voksen-barn samspil som understøtter 3-6 årige børnehavebørns trivsel og udvikling. Det toårige projekt er designet som et eksplorativt og praksisrettet grundforskningsprojekt med deltagelse af ca. 28 praktikere fra 7 børnehaver i Lolland kommune. projektet er støttet af midler fra VELUX Fonden https://veluxfoundations.dk/da/nyt-samspil-skal-styrke-udsatte-boernehaveboerns-udvikling
Der er udgivet artikler og film om projektet. https://dpu.au.dk/forskning/projekter/lls/
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201701/01/2019