Project Details

Description

Projektet Circle House bliver nu en realitet. Projektet sigter mod at opføre verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper, hvor 90 % af byggematerialerne kan genanvendes.

Helt konkret kommer byggeriet til at bestå af 60 boliger uden for Aarhus. Boligerne ventes at stå færdige i 2020 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært boligbyggeri. Projektet skal demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd og er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje (MUDP).

Hvorfor bygge cirkulært?
I dag kan 40 pct. af den globale opvarmning relateres til byggeriet, og i Danmark ved vi, at 30 pct. af de samlede affaldsmængder stammer fra byggeriet. Primært fordi vi simpelthen ikke har fokus på, hvordan materialerne kan skilles ad og bruges på ny. Og så findes der endnu ikke nogen standarder for, hvordan man kan værdisætte genanvendeligt byggemateriale i et længere tidsperspektiv.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen fået udarbejdet en analyse af Danmarks potentialer og barrierer inden for cirkulær økonomi. Analysen viser, at cirkulært byggeri kan blive hjørnestenen i Danmarks fremtidige bæredygtige økonomi. Og byggeindustrien fremhæves som den branche, hvor potentialet og effekterne er størst.

Hvem står bag?
Lejerbo, 3XN arkitekters innovationsenhed GXN, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard og SBi ved Aalborg Universitet København er gået sammen om projektet.

Herudover involverer projektet flere af de ledende virksomheder inden for byggeriet: Dansk Beton, Spæncom, Peikko, Kalk, Dovista, Velfac, Komproment, Rockwool, Cavarion, Gyproc, Tarkett, MT Højgaard, NCC Construction, Kingo Karlsen, Tscherning, RGS90, Vandkunsten, Lendager Arkitekter, 3XN arkitekter, Orbicon.

Alle disse virksomheder - fra beton- og vinduesproducenter til arkitekter, entreprenører og nedrivere - deltager i at beskrive og demonstrere løsninger, der gør, at cirkulært byggeri kan opføres på markedsvilkår og på denne måde blive skalerbart.
StatusFinished
Effective start/end date04/01/201730/06/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.