Project Details

Description

Projektet er et større projekt som SBi udfører sammen med et større konsortium (Clean, Minor Change Group, GXN, VIA University College, Dansk Industri og SBi)

Konsortiet bag Circularity City vil vise, hvordan fremtidens byer kan blive problemløsere frem for problemskabere. Med udgangspunkt i tankerne bag den cirkulære økonomi, vil konsortiet understøtte byggeaktører i regionen med at udvikle helhedsløsninger, der fremmer en industri med lukkede materialecyklusser og positive miljøaftryk. Ambitionen er at skubbe på udviklingen af fremtidens byer, så de i stedet for at forbruge ressourcer og producere affald, reproducerer ressourcer og bidrager til at skabe en rig natur og et sundt miljø i byerne.

Circularity City helhedsløsningerne skal skabes ved at anvende cirkulær økonomi som en intelligent innovationsramme for byudvikling – og gøre den offentlige efterspørgsel efter disse løsninger til drivkraft for innovationen.

Circularity City projektet skal være et kraftcenter, der kan accelerere udviklingen af fremtidens cirkulære byer ved at præsentere konkrete bud på, hvordan de kan se ud, og hvordan man skal samarbejde om at skabe dem.

For nærmere information om projektet som helhed henvises til projektets hjemmeside http://www.circularitycity.dk/

SBi's særlige opgave i projektet er at arbejde med vurdering af den miljø- og ressourcenæssige gevinst ved cirkulære strategier i byggeriet. Her arbejder SBi sammen med VIA University på udvikling af et dialogværktøj for cirkulære løsninger i byggeriet.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201729/02/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.