Project Details

Description

I et samarbejde mellem bl.a. Områdefornyelsen og Aalborg Universitet i København arbejdes på at udvikle strategier og tiltag for cirkulær økonomi i Sydhavnen. Aktiviteterne omfatter bl.a. udvikling af en lokal reparationsstrategi og undersøgelse af mulligheder for etablering af delefællesskaber.
I 2019 blev et lokalt netværk for cirkulær økonomi i Sydhavnen etableret.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201631/12/2022

Collaborative partners

  • Områdefornyelsen Sydhavn
  • Naboskab

Keywords

  • Cirkulær økonomi
  • bæredygftig byudvikling
  • demokrati
  • reparationsstrategi
  • produktlevetid
  • deleøkonomi

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.