Project Details

Description

Projektet har til formål at fremme innovation i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Med udgangspunkt i innovationspartnerskaber, hvor virksomheder arbejder på tværs i samarbejde med vidensinstitutioner inden for seks temaer, har projektet fokus på virksomhedernes efterspørgsel og behov for innovation med cirkulær økonomi som platform. Derigennem udvikles nye, innovative løsninger i virksomhederne og realiseres det job- og vækstpotentiale, der ligger i den cirkulære økonomi.

Der tages afsæt i et lokalt kendskab til virksomhederne ved at kommuner er lokale partnere. Løsningerne tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov og eksisterende forretningsmodeller, og har til formål at bygge oven på dette gennem sparring med andre virksomheder og eksterne videnspartnere. De seks temaer, som projektet vil inddele innovationspartnerskaberne i, er:

•Byggeri
•Biomasse
•Turisme
•Tekstil
•Plast
•Produktion
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201831/12/2020