Compositional Verification of Real-time MULTI-CORE SAFETY Critical Systems

Project Details

Description

Indlejrede software systemer er i stigende grad ansvarlige for menneskeliv. Det gælder f.eks. i selvkørende biler. Her er der også brug for stor beregningskraft i form af moderne multi-core processorer. Det er en udfordring, da de gængse teknikker til at undersøge, om alle deadlines bliver overholdt i et sådant system, er dårligt egnede til at undersøge multi-core-systemer. Formålet med forskningsprojektet MULTI-CORE-SAFETY er at udnytte moderne kompositionelle analyseteknikker til at analysere sikkerheden af multi-core-systemer. Resultaterne opnås ved at anvende mere detaljerede modeller af de enkelte dele i systemets tidslige opførsel og derefter analysere disse modeller kompositionelt,således at kompleksiteten ikke overstiger, hvad der kan analyseres. Projektet vil med et tigerspring øge præcisionen og detaljegraden af multi-core-systemer, der kan analyseres for, om alle deadlines altid vil blive opfyldt.
Short titleMULTI-CORE SAFETY
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201731/07/2021

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Technology and Production sciences: DKK1,890,704.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.