Computational Thinking som organisatorisk kapacitetsopbygningsudfordring i grundskolen

Project Details

Description

Projektets formål er at bidrage til uddannelsen af ILOO kandidater, der kan varetage organisatoriske forandringer, med udgangspunkt i grundskolen, på baggrund af den øgede digitalisering, automatisering og fokus på værdiskabelse gennem datalogiske problemformulerings- og løsningsstrategier.
StatusNot started