Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at få en væsentlig bedre fælles forståelse for sammenhængen mellem ventilation og bedre sundhed ved at hindre smittespredning samt en ventilationsværktøjskasse til hurtig handling ved fremkomsten af en fremtidig epidemi/pandemi. Målet er desuden at indsamle viden og komme med anbefalinger til den fremtidige prioritering af forsknings- og udviklingsmidler på ventilationsområdet med henblik på komfort og sundhed for brugerne bl.a. ved at afdække, hvor der mangler viden - både i en dansk, nordisk og generel kontekst.

Projektet vil blive gennemført af Danvak, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet,Aarhus Universitet, Hvidovre Hospital, Statens Serum Institut, Rambøll og Syddansk Universitet.
Projektet er støttet af Realdania.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202031/01/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.