COVID19-MITC Trial Nation - COVID-19 Multiplying Infectious Disease Trial Capacity

 • Nielsen, Henrik (CoI)
 • Østergaard, Lars (PI)
 • Johansen, Isik Somuncu (CoI)
 • Wiese, Lothar (CoI)
 • Benfield, Thomas (CoI)
 • Gerstoft, Jan (CoI)

Project Details

Description

By increasing the capacity for clinical trials in six highly experienced clinical trial units that form the center of infectious disease and immune modulation, the goal of the project is to multiply the number of clinical trials. Through the investment from the Innovation Fund, the project will increase capacity, infrastructure and national coordination for clinical trials, providing agility and increasing the number of trials - while maintaining quality.

Layman's description

Et nyt projekt med støtte fra Innovationsfonden skal sikre, at danske infektionsmedicinske forskningsenheder har kapacitet til at samarbejde med virksomheder og forskningskonsortier om at identificere og afprøve lovende behandlinger mod coronavirus og sygdommen Covid-19.
Foreningen Trial Nation og alle landets fem regioner står bag projektet.
-Covid-19 er en enorm global udfordring, og kun med en koordineret national indsats vil vi komme hurtigt i mål med en ny behandling eller vaccine. Et koordineret dansk initiativ er et væsentligt skridt til at få løst udfordringerne, udtaler professor Lars Østergaard, Aarhus Universitets Hospital, i en pressemeddelelse.
Han er Medical Lead for Trial Nation Center for Infektionsmedicin og Immunomodulation, som desuden består af de infektionsmedicinske forskningsenheder på Aarhus Universitets Hospital ved professor Lars Østergaard, Aalborg Universitets Hospital ved professor Henrik Nielsen, Odense Universitets Hospital ved professor Isik Somuncu Johansen, Sjællands Universitets Hospital i Roskilde ved overlæge Lothar Wiese, Hvidovre Universitets Hospital ved professor Thomas Benfield og Rigshospitalet ved professor Jan Gerstoft.
Innovationsfonden støtter forøgelsen af den kliniske forskningskapacitet med 4,95 millioner kroner via fondens ekstraordinære hasteopslag målrettet kampen mod Covid-19. Derudover medfinansierer de fem regioner med 25 procent, så der i alt er cirka en million kroner per forskningsenhed.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202031/12/2020

Funding

 • Innovation Fund Denmark
 • Region Nordjylland

Keywords

 • Corona
 • Corona virus
 • COVID-19
 • Northern Jutland
 • Danish Regions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.