Project Details

Description

Evaluering af et pilotprojekt, der har omfattet implementering af Lotus Team Workplace (Quickplace), Lotus Notes og Lotus Sametime. Formålet med evalueringen er primært at give vejledning til den fremtidige drift og videre udvikling af den samlede virtuelle infrastruktur for cvu vita. Særligt peges frem mod cvu vitas hensigt om anvendelse af portfolios som udgangspunkt for den enkelte studerendes aktiviteter i den virtuelle infrastruktur.      Sideløbende med evalueringen indgår e-learning lab, AAU som sparringspartner for det videre implementeringsforløb af en samlet virtuel infrastruktur for CVU-vita. Ved både evaluering og sparring vil hovedfokusområderne være pædagogiske og didaktiske implikationer, samt organisatoriske problemstillinger der vedrører implementering og drift af det samlede system. Desuden gives sparring af mere teknisk karakter.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200501/04/2006

Funding

  • CVU VITA