Project Details

Description

Med støtte fra Carlsbergfonden organiseres og tilrettelægges det danske bidrag til de internatinale ISSP-undersøgelser, i samarbejde med repræsentanter fra forskere fra andre forskningsinstitutioner og universiteter. Det indbefatter såvel gennemførelse af data-indsamling og gennemførelse af komparative studier, med udgangpsunkt i ISSP data. Emner der er blevet behandlet er blandt andre arbejde, religion, ulighed, miljø og sociale netværk.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.