Project Details

Description

EU kommissionen har lanceret Level(s), et fælleseuropæisk system for rapporte-ring af bæredygtigt byggeri, der inkluderer nogle af de væsentligste performance parametre for den globale opvarmning, ressourceforbrug, totaløkonomi, indeklima, sunde materialer, klimasikring mv. EU-kommissionen har inviteret praktikere til at teste Levels i 2018-2019 for at kvalificere den videre udvikling af systemet.

Danske Arkitektvirksomheder koordinerer indsatsen i tæt samarbejde med Green Building Council Denmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut. Indsatsen støttes økonomisk af Foreningen Realdania og af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som modtager en samlet analyse af de danske erfaringerne med Level(s) fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

”Dansk test og bidrag til udvikling af Level(s) for Bæredygtigt byggeri” indebærer test af Level(s) på en række danske byggerier, så de kan indgå i kommissionens arbejde med at teste og udvikle Level(s). Afprøvningen udføres på 17 danske byggeprojekter og udføres af en række danske rådgivere.
Short titleTest af Level(s)
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201801/11/2019

Activities

  • 2 Talks and presentations in private or public companies
  • 1 Conference organisation or participation

Afprøvning af Level(s)

Kim Haugbølle (Lecturer) & Harpa Birgisdottir (Lecturer)

12 Sep 2019

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

Kim Haugbølle (Organizer), Harpa Birgisdottir (Organizer) & Søren Aggerholm (Organizer)

12 Sep 2019

Activity: Attending an eventConference organisation or participation

Foreløbige erfaringer med Level(s)

Kim Haugbølle (Lecturer) & Harpa Birgisdottir (Lecturer)

1 May 2019

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies