New Challenges, Politics and Changing Welfare Policy. Dansih Welfare Architecture in a Comparative Perspective

  Project Details

  Description

  Forskningsprogram med 12 delprogrammer 

  Analyserer velfærdsstatens funktionsmåde, udfordringer og ændringer i komparativt perspektiv. Projektet omfatter både rent teoretiske analyser og empiriske undersøgelser af den danske velfærdspolitik og udviklingstendenserne heri. Projektet har fungeret som ramme for deltagelse i en lang række internationale bogprojekter, konferencer mv.

  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …

  Funding

  • <ingen navn>

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.