Project Details

Description

Projektets formål er at videreudvikle De Digitale Dage, som de seneste 9 år har været afholdt for studerende på konstruktøruddannelsen (UCN), ingeniøruddannelse (Aalborg Universitet) og de byggefaglige uddannelser (EUC Nord). Projektet indeholder følgende aktiviteter: 1) Styrke formidlingen af lærings– og erfaringsresultater fra DDD, så de kan anvendes af både branchen og andre uddannelsesinstitutioner. 2) Styrke forankringen af DDD på uddannelsesinstitutionerne, så det bliver en integreret del af de deltagende uddannelser. 3) Styrke viden om digitale processer i byggeriet med afsæt i øget dialog med virksomheder med særlig viden om digitalisering. Projektets målgruppe er konstruktør- og ingeniørstuderende samt elever på de erhvervsfaglige uddannelser. Dertil kommer branchen og virksomheder med byggeriet som arbejdsfelt.
AcronymDDD+
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201901/09/2021

Collaborative partners

  • University College of Northern Denmark (lead)
  • EUC Nord

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.