Demand planning systems for small and medium sized companies

 • Bonde, Hans Strunge, (Project Participant)

  Project Details

  Description

   Behovs-forecasting og planlægning vil i fremtiden blive et fokusområde for små og mellemstore virksomheder (SMEer). Øgede kundekrav til leveringsevnen vil betyde, at virksomhederne i stigende omfang vil benytte sig af forecasting og demand planning til at planlægge den fremtidige afsætning. Projektet, der gennemføres som et industriforskerprojekt, har til formål at udvikle IT-baserede værktøjer til støtte for behovs-forecasting og planlægningsprocesserne specielt fokuseret på SMEer. Eksisterende systemer fokuseres primært på de matematiske modeller der bruges til forecasting. Demand planning ? dvs. selve planlægningen af, hvordan virksomheden skal påvirke behovet er ikke understøttet tilstrækkeligt. Der arbejdes derfor på at udvikle en prototype på en ny type demand planning værktøj, som indeholder den funktionalitet der er nødvendig for at kombinere forecasting og behovsforecasting i, også set i en supply chain mæssig sammenhæng. Der tages udgangspunkt i behovet for en struktureret demand planning proces, der inddrager alle virksomhedens (evt. forsyningskædens) interessenter omkring demand planning opgaven, og resultatet heraf. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret i august. Projektet gennemføres i samarbejde med Microsoft Business Solutions. Periode: fra april 2001 til juli 2004. Vejleder: Hans Henrik Hvolby. (Hans Bonde, Institut for Produktion, AAU)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200431/12/2004