Den ambulante alkoholbehandling i tre jyske amter

Project Details

Description

Efter et forprojekt i sommeren 2001 påbegyndtes hovedprojektet 1. november 2001, og fortsætter foreløbigt frem til 31. januar 2004. Udfra triologiske tilgange og via hovedsageligt kvalitative metoder foretages der en kortlægning af alkoholmisbrugsbehandlingen i Århus, Viborg og Nordjyllands amter med sigte på en typologisering af alkoholmisbrugere og behandlingskulturen og en analyse af sammenhængen mellem behandlingskulturer og misbrugstyper. Der foretages interviews med behandlere og misbrugere samt observationer i behandlingstilbudene. På længere sigt planlægges projektet også at rette sig mod døgnbehandlingstilbud samt mod marginaliserede misbrugere, der falder udenfor de etablerede behandlingstilbud. Projektet indgår i et kontaktnet til de tre amter via ?Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde?, Socialministeriets 7. kontor og Videnscenter for Alkohol.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200131/01/2004