Den danske befolknings frivillige bidrag og gaver

Project Details

Description

Projektet er en del af et større projekt, hvor den danske frivilligsektor kortlægges. Den danske frivillighedsundersøgelse foretages som en del af det internationale Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (CNP) under ledelse af professor Lester M. Salamon, Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University. Lars Skov Henriksen deltager som partner i den danske kortlægning, der ledes af seniorforsker Inger Koch-Nielsen, Socialforskningsinstituttet, professor Thomas Boje, RUC samt centerleder Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet.

Kortlægningen omfatter alle områder af den frivillige sektor (miljø, bolig, politik, social, sundhed, idræt, kultur, fritid osv.) og omfatter tre delprojekter: en undersøgelse af befolkningens deltagelse i frivilligt arbejde; en undersøgelse af den frivillige sektors organisering; og en undersøgelse af den frivillige sektors økonomiske og beskæftigelsesmæssige omfang.

Den første delundersøgelse ser på, hvordan og i hvilket omfang befolkningen bidrager til den frivillige sektor med tid og penge. Den anden delundersøgelse omfatter en registrering af de frivillige organisationer, foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. Lokale og regionale organisationer registreres i et udvalgt repræsentativt område – Fyn – mens alle landsdækkende organisationer registreres. Ud over registreringen gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af organisationerne, hvor deres struktur, mål og opgaver, økonomi, medlemstal og relation til andre organisationer, staten og markedet undersøges. Den tredje delundersøgelse ser på den frivillige sektors nationaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for det danske samfund.
Den første delundersøgelse er under afrapportering (Koch-Nielsen, Rosdahl, Henriksen & Fridberg 2005; Henriksen, Koch-Nielsen, Habermann & Ibsen 2005). En færdig rapport vedrørende den danske befolknings deltagelse i frivilligt arbejde, pengegaver og uformelle hjælpeaktiviteter forventes færdig i eftersommeren 2005. Befolkningsundersøgelsen baserer sig på et tilfældigt udtræk på 4200 personer i alderen 16-85 år, hvoraf der blev opnået interview med 75 pct. (Koch-Nielsen og Rosdal 2005).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200331/12/2006

Collaborative partners

  • Socialforskningsinstituttet (Project partner)

Funding

  • Den danske Johns Hopkins bevilling