Den danske elite / The Danish Elite

 • Christiansen, Peter Munk (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Det er en udbredt forestilling, at det danske samfund styres af en magtelite, der adskiller sig fra den øvrige befolkning, både hvad angår social baggrund og besiddelsen af ressourcer. Undersøgelsens formål er blandt andet at undersøge, i hvilket omfang det er tilfældet. I eliteundersøgelsen har vi identificeret de personer, der i 1932, 1963 og ved årtusindskiftet indtager de højeste positioner inden for otte samfundssektorer: politik, forvaltningen, domstole, organisationer, erhvervsliv, presse, kultur og videnskab. Med udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om disse personer undersøges social baggrund, rekruttering, karrieremønstre samt netværksrelationer. Projektet gennemføres som en del af den danske Magtudredning. (Peter Munk Christiansen; Lise Togeby, Birgit Møller, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003