Den danske fysiker L.V. Lorenz' optiske arbejder / The Optical Works of the Danish Physicist L.V. Lorenz

 • Keller, Ole (Project Participant)

  Project Details

  Description

  De teoretiske undersøgelser Lorenz (1829-1891) udførte inden for optik (og elektrodynamik) med henblik på at opnå en forenet beskrivelse af alle fysiske fænomener kan i betydning sidestilles med Römers, Ørsteds og Bohrs arbejder, om end dette ikke er almindeligt kendt. H. Valentiner udgav i 1898 Lorenz' samlede værker i en kommenteret udgave, og i 1939 publicerede M. Pihl en grundig analyse af Lorenz' arbejder set i lyset af datidens indsigt i de optiske fænomener. Siden da er ingen større samlede beskrivelser af Lorenz' videnskabelige produktion fremkommet. Med udgangspunkt i et detaljeret studium af de teoretiske arbejder inden for optik er foretaget en ny vurdering af Lorenz' videnskabelige produktion set i lyset af vor tids opfattelse af den optiske fysiks grundlag. Aspekter i Lorenz' arbejder, man ikke hidtil har været opmærksom på, er blevet grundigt studeret. Da der er gået ca. 60 år siden den seneste store analyse (Pihls) af Lorenz' produktion, og i lyset af det ringe kendskab der i almindelighed haves til hans tænkning synes tiden moden til på international basis at søge udgivelse af en ny samlet beskrivelse af Lorenz' fremragende videnskabelige arbejder. Netop dette er et af hovedformålene med projektet. (Ole Keller)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …