Den globale udkant – køn, diversitet og mobilitet

 • Faber, Stine Thidemann (Project Coordinator)
 • Pristed Nielsen, Helene (Project Coordinator)
 • Siim, Birte (Project Licensee)
 • Emerek, Ruth (Project Licensee)
 • Rolandsen Agustín, Lise (Project Participant)
 • Bloksgaard, Lotte (Project Participant)
 • Møller, Karina Torp (Project Participant)
 • Madsen, Diana Højlund (Project Participant)
 • Stoltz, Pauline (Project Participant)
 • Kirkeby, Anja (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at studere globaliseringens gennemslag i Nordjylland set fra et kønsperspektiv. Hypotesen er, at nye dynamikker mellem ’det lokale og det globale’ transformerer arbejdsliv og hverdagsliv og bliver mindst lige så vigtige som modsætningen mellem ’center og periferi’. Udkantsproblematikken ændres radikalt. Det indebærer bl.a, at der ansættes flere kvinder med høj og lav uddannelse i private såvel som offentlige virksomheder; at der bliver flere medrejsende ægtefæller af begge køn; at der bliver flere ægteskaber med blandet nationalitet, da danskere stifter familie ’over grænserne’ og ofte vender tilbage med deres ægtefæller. Denne udvikling rejser nye udfordringer for arbejdsliv, hverdagsliv, det lokale demokrati og de lokale institutioner. Et dobbelt globaliserings‐og kønsblik på processen kan give ny viden om diversitet, mobilitet og integration i forhold til civilsamfund, virksomheder og offentlige institutioner.  Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/201101/05/2013

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Uddannelsesvalg, geografi & køn

   Helene Pristed Nielsen (Lecturer)

   4 Nov 2020

   Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

  • Har 'Udkantsdanmark' køn?

   Helene Pristed Nielsen (Lecturer)

   22 Jan 2018

   Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

  • Udvikling i Kystområder

   Helene Pristed Nielsen (Participant)

   14 Dec 2017

   Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars