Den ideologiske diskurs og den nationale og kulturelle identitet i Latinamerika

 • Cancino, Hugo (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Den nationale og kulturelle identitet udgør en central og gennemgående problematik i Latinamerikas historie fra midten af det 19. årh., hvor processen mod organiseringen af den nationale stat tog fart op til i dag, hvor Latinamerika er også med i globaliseringen. Ud fra forskelligartede filosofiske traditioner, som strækker sig fra positivisme, fenomenologi, marxisme til postmodernisme, har de latinamerikanske intellektuelle eliter bragt deres oplæg til en drøftelse af grundlaget for at konstruere en fælles definition af nation og kultur. Dette gjorde man for at kunne profilere Latinamerika som en del af den vestlige civilisation. På baggrund af Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik prøver vi at genlæse hovedtekster fra Bolívar, Sarmiento, Lastarria, Martí, Mariátegui, Mansilla, etc. med henblik på at gøre deres argumenter om Latinamerikas forhold til Europa eller til den indianske kulturs fortid synlig og for at finde et nyt diskussionsgrundlag for at definere den latinamerikanske nation og kulturidentitet.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/02/200010/11/2003