Den reflekterende vidensleder

  Project Details

  Description

  I dette delprojekt har vi udviklet og gennemført et udviklingsforløb med lederne på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) med henblik på at styrke lederne i deres kompetence til at kunne støtte op om udviklingen af vidensarbejdet i organisationen.

  Der er blevet arbejdet med udvikling og understøttelse af vidensarbejdet som en højt prioriteret opgave, der ikke blot hviler på medarbejderne men også på lederne. I den forbindelse er der blevet arbejdet indgående med ledelsespraksisser med afsæt i teorier om relationel ledelse og relationel koordinering, som bl.a. går ud på at udvikle mere samskabende ledelsesformer, hvor lederen faciliterer dialogiske processer og skaber rum for vidensdeling, refleksion i fællesskab og udvikling af ny viden sammen med medarbejderne.

  Udviklingsarbejdet med lederne har sat sig spor i de respektive afdelinger og på tværs af afdelinger i den samlede organisation, hvor både medarbejdere og ledere er begyndt at arbejde tættere samen, udveksle viden og generere ny viden i fællesskab.

  Dette projekt er det andet af tre projekter ved Center for Døvblindhed og Høretab (CDH).
  Short titleCDH-projektet, delprojekt 2
  StatusFinished
  Effective start/end date15/06/201815/08/2019