Den sociale indsats over for familier og voksne med ADHD - samfundsmæssige strategier og praktiske løsninger

Project Details

Description

Projektet har som overordnet mål at bidrage til øget forståelse for, hvordan ADHD-problematikken påvirker familiers og individers relationer til ar-bejdsmarked og samfund samt skabe grundlag for en strategi for en koordineret social indsats, som kan forbedre disse relationer.
AcronymADHD-projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2012

Collaborative partners

  • AKF, Anvendt KommunalForskning (Project partner)