Den vidende og reflekterende praktiker - et aktionsforskningsprojekt

Project Details

Description

Medarbejderne på CDH bliver mødt af et øget krav om en klarere teoretisk syntese1 og et øget
fokus på dokumenteret viden, metoder og effekter. I forhold til tidligere praksis på CDH er der tale
om et paradigmeskifte. Det er ikke længere tilstrækkeligt at være en dygtig praktiker. Hvis man
som medarbejder skal arbejde systematisk med udvikling af ny viden i forhold til målgrupperne, er
det en forudsætning, at man har en teoretisk funderet og italesat viden om faglige tilgange, metoder
og resultater indenfor området. Vi vil gennem projektet gerne undersøge:
1. Hvordan kan man skabe ejerskab og oplevet mestring i forhold til at være ansat som vidensmedarbejder
i en vidensorganisation?
2. Hvilken betydning har paradigmeskiftet for medarbejderne på CDH? Hvilke krav stiller det
til medarbejderen at være ansat i en vidensorganisation?
StatusFinished
Effective start/end date25/08/201725/08/2018