Design af Metoder til Intelligent Produktionsplanlægning og Kontrol / Design of Methods for Intelligent Production Planning and Control

    Project Details

    Description

    Projektets arbejdsområder er inden for informationssystemer til produktionsplanlægning og -styring ved brug af informationsteknologi og optimering. Ph.d.-projektets formål er at undersøge, om det er muligt at forbedre de metoder, der findes i de nuværende ERP- og APS-systemer til produktionsplanlægning og -styring. Der vil blive sat fokus på opbygning af en metodologi til planlægning og styring, synkronisering af materialer og kapacitet samt optimering vha. Constraint Satisfaction Problem (CSP) og tilhørende constraint programming, da det er det primære problem i de nuværende ERP- og APS-systemer, når der skal opnås et bedre resultat af planlægning og styring. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i at ERP's og APS's tankegangen skal videreudvikles fra informationssystemer til "intelligente systemer" med det mål at forbedre både kvaliteten af og metoderne til planlægning og styring af produktion både internt i virksomheden, og også i forsyningsnetværket. Ved intelligente metoder forstås metoder, der kan observere og analysere mange af de produktionsdata, der er i systemet. I projektet undersøges, om intelligente metoder til synkronisering af materiale og kapacitet samt optimering, som er den væsentligste mangel og begrænsning i systemet, kan forbedres bl.a. gennem bedre udnyttelse af kritiske ressourcer og balancering af materialeflowet, som samlet set bygger på en udviklet metodologi for planlægning og styring. Ligeledes vil der blive udledt retningslinier (prioriteringsregler) for at opnå et bedre planlægnings- og styringsresultat samt for håndtering af planlægnings- og styringsproblemer på baggrund af tests og simuleringer af produktionsstyringsmodellen. Resultatet af planlægning og styring skal i sidste ende måles på, om man kan producere billigere end ved brug af de nuværende metoder. Projektet forventes færdigt i august 2003. (Kenn Steger-Jensen)
    StatusFinished
    Effective start/end date31/12/200331/12/2003