DESIRE - Dissemination strategy on Electricity balancing for large-Scale Integration of Renewable Energy

Project Details

Description

 

DESIRE handler om indpasningen af vindenergi og kraftvarme i det europæiske el-system. Formålet er at udvikle og afprøve decentrale kraftvarmeværkers evner og muligheder for at indregulere vindkraft i forskellige europæiske lande. Ved hjælp af nye softwaresystemer kan små og mellemstore kraftvarmeværker indpasse vindkraft i deres el-produktion og dermed udnytte vindkraften bedre på trods af dens vekslende karakter. Samspillet mellem vind og kraftvarme demonstreres af case studies i Danmark, Tyskland og Storbritannien. Disse demonstrationer suppleres af analyser fra partnere i Spanien, Polen og Estland. Projektet er støttet af EU's 6. Rammeprogram.

 

http://project-desire.org/

StatusFinished
Effective start/end date01/06/200531/05/2007

Funding

  • <ingen navn>