Det danske innovationssystem (DISKO)

Project Details

Description

DISKO-projektets formål er at belyse, hvordan forskellige dele af den danske økonomi kan bidrage til en løbende kompetenceopbygning og innovationsproces. DISKO står for Dansk InnovationsSystem Komparativt. DISKO projektet er et treårigt projekt (1. feb. 1996 - 1. feb. 1999) medfinansieret af Erhvervsudviklingsrådet. Analyserne i projektet tager sit udgangspunkt i den enkelte virksomhed, men sigter på at inddrage andre afgørende faktorer og aktører i innovationsprocessen, inklusive fx videncentre og offentlige myndigheder. Projektet er organiseret i fire moduler: * modul 1: Virksomhedernes organisation og medarbejdernes kvalifikationer * modul 2: Innovation og samarbejde mellem virksomheder * modul 3: Infrastruktur og brobyggende institutioner * modul 4: Strukturel analyse af det nationale innovationssystem Inden for hvert af de fire moduler er der etableret et internationalt samarbejde med andre forskere samt med parallelle aktiviteter i OECD og EU. Yderligere oplysninger om DISKO, herunder udvalgte resultater fra projektet, kan ses på DISKO´s home page http://www.business.auc.dk/disko/
StatusFinished
Effective start/end date01/02/199631/01/1999