Det danske ligestillingspolitiske regime: kontinuitet og brud

Project Details

Description

Det danske ligestillingspolitiske regime - kontinuitet og brud

Formålet med projektet er at tilvejebringe en grundig karakteristik af det danske ligestillingspolitiske regime og identificere nøgleaktører, dynamikker og diskurser, der har været afgørende for udviklingen tre centrale ligestillingspolitiske områder: ligeløn, barselsorlov og diskrimination-antidiskriminations lovgivning, samt af kvinderepræsentation, og – mobilisering og kønsforskelle i holdninger og vælgeradfærd. Projektet repræsenterer en ny tilgang ved at identificere og analysere skelsættende, formative perioder i den historiske udvikling i dybden. Tidsmæssigt fokuseres på udviklingen siden kvindestemmeretten med hovedvægt på perioden efter 2.verdenskrig. Analysen af kontinuitet og brud i det danske ligestillingspolitiske regime skal svare på, i hvilken udstrækning de formative perioder i historien har præget den senere udvikling.
Projektet er knyttet til KVINFOs jubilæumsprojekt for Grundloven af 1915.
AcronymGRIP
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2020

Collaborative partners

  • Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholm Universitet (Project partner)

Funding

  • Velux Fonden: DKK5,236,171.00