Digital Construction. Builder's requirements 3D Models

  • Carlsen, Mads (Project Participant)
  • Christiansson, Per (Project Participant)
  • Svidt, Kjeld (Project Participant)
  • Kjems, Erik (Project Participant)

Project Details

Description

Projekt finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen, EBST, under det Digitale Byggeri programmet. Projektdeltagere er Rambøll (projektledere), Arkitema, NCC og AAU (Inst. for Bygningsteknik og VR Media Lab). Projekt tid februar 2004 - august 2006.  Bygherrekravet 3D modeller skal give retningslinier for bygherrens krav til anvendelse af 3D-modeller i forbindelse med rådgivningsydelserne i byggeriets indledende faser (programmering og skitseprojektering). Retningslinierne skal indeholde konkrete forslag til kravspecifikationen for anvendelse af 3D modeller, herunder visualisering og simulering, anvendelsesområder samt genbrug af data i de efterfølgende faser. Indsatsområdet er udbudt i samarbejde med Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger (SfoU), der vil stå som bygherre for to demonstrationsbyggerier. Deltagere AAU: Kjeld Svidt Per Christiansson Mads Carlsen
StatusFinished
Effective start/end date02/02/200431/12/2006