Det kreative seminarium

  • Bøgelund, Pia (Project Participant)
  • Rønnow, Kirsti (Project Participant)

Project Details

Description

Rammer og involverede parter:  Et samarbejde med Kirsti Rønnow fra Hjørring seminarium. Derudover er Kreativitetslaboratoriet involveret. Tidshorisonten er frem til sommeren 2007.

Kort beskrivelse:Visionen er at få det kreative gen processuelt forankret i organisationen med henblik på at nytænke hvad Hjørring Seminarium skal forstå ved en professionsrettet læreruddannelse. Dette er et nøgleord i den nye læreruddannelse. Produktet er altså i den sidste ende at Hjørring seminarium får konkret defineret og implementeret hvad det vil sige at være professionsrettet på Hjørring Seminarium. I tilknytning til denne afklaring er der en afklaring omkring progressionen i uddannelsen - altså hvad skal der ske såvel på indholdssiden som på den metodisk-didaktiske side på de enkelte årgange?

Et led i projektet er altså at Hjørring seminariums lærerkollegium tilegner sig nogle nye kreative perspektiver og især nogle nye kreative praksisser for hvordan man kan agere mere innovativt. Den case som disse kompetencer skal opøves omkring er konkretiseringen og implementeringen af den nye læreruddannelse på Hjørring Seminarium.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/08/2007

Funding

  • <ingen navn>