Detektion og kontrol af patogene mikroorganismer i industrielle biofilm

  • Bjergbæk, Louise Appel (Project Participant)
  • Roslev, Peter (Project Participant)

Project Details

Description

Tilstedeværelsen af biofilm i tekniske systemer kan øge overlevelsen og i visse tilfælde føre til vækst af patogene mikroorganismer. Forekomst af patogener i biofilm skyldes ofte en øget koncentration af næringsstoffer og korrosionsprodukter samt en delvis beskyttelse mod skadelige stoffer sammenlignet med forholdene i det omgivne vand. Vækst og spredning af sådanne patogener fra industrielle biofilm kan udgøre et sundhedsproblem i virksomheder, der bruger eller genbruger vand i produktionen. Det er forskningsprojektets mål at opbygge viden om forekomst og egnede molekylære målemetoder til detektion af patogener i tekniske systemer med biofilm. Denne viden vil blive brugt til at vurdere eksisterende og nye strategier for forebyggelse og kontrol. Projektet er en del af Center for Biofilm i Tekniske Systemer (BioTekS) og løber i perioden 2002-2005. Peter Roslev, Louise Appel Bjergbæk.
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2011