Project Details

Description

Projektet har til formål at udvikle en bæredygtig og vedvarende vækst i
produktion af kartofler i Danmark gennem forædling af nye danske
kartoffelsorter, der er konkurrencedygtige på såvel det danske som det
udenlandske marked.
Kartoffelproduktion i Danmark står på en brændende platform idet den i
høj grad er baseret på anvendelse af pesticider (især fungicider).
Forbruget af pesticider på årsbasis udgør ca. 5.5 kg/ha. Der forventes
krav om kraftig reduktion eller endda en total udfasning af pesticider i
de kommende år.
Projektet vil derfor udvikle nye kartoffelsorter som er resistente over
primært skimmelsygdomme samtidig med at udbytte og produktkvalitet
fastholdes.
En af de helt store udfordringer i forædling af konkurrencedygtige
kartoffelsorter er at opnå en effektiv selektion, idet sygdomsresistens
har en lav arvelighed da forekomst af sygdomme er påvirket af mange
miljømæssige faktorer. For at takle denne udfordring vil vi udvikle nye
kartoffelsorter vha. mere effektive metoder til måling af
sygdomsresistens og avancerede genetiske og genomiske metoder der
muliggør selektion af optimale forældre, udnyttelse af både additiv og
ikke-additiv genetik, kortlægning af afkommets potentiale for
vedvarende resistens og tilpasning til forskellige miljøforhold - herunder
forventede klimaforandringer.
AcronymRESPOT
StatusActive
Effective start/end date01/04/202031/03/2024

Collaborative partners

  • Danespo (lead)
  • Aarhus University

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 2 - Zero Hunger
  • SDG 15 - Life on Land