Digitale bevaringsprocesser - Historiens sorte hul eller revolution af arkivfaget?

Project Details

Description

Projektet har til hensigt at belyse, hvordan bevaringsprocessen af historisk arkivalsk materiale har udviklet sig som følge af digitaliseringen af de offentlige forvaltningers arbejdsgange.

Projektet gennemføres med henblik på at diskutere hvorledes digitaliseringen af arbejdsgangene i det offentlige påvirker bevaringen af den arkivalske kulturarv. Projketet vil desuden inddrage relevante alternative bevaringsstrategier fra både ind- og udland. Målet for projektet vil være at belyse de problemstillinger som digitaliseringen har medført for det offentliges bevaring af arkivalier med betydning for muligheden for i fremtiden at skrive samfundets historie.

StatusFinished
Effective start/end date01/09/201331/08/2016