Design of fault detectors using H-infinity optimization

Project Details

Description

I dette projekt behandles problemer vedrørende detektion og isolering af fejl i dynamiske systemer. I tidligere arbejder har den mest populære metode bestået i at definere et fejl-residual, for hvilket opgaven består i at optimere følsomheden. I modsætning til denne metode, indebærer den foreslåede løsning i dette projekt også at lade valget af residual være et resultat af optimeringsprocessen. (Jakob Stoustrup)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005