Design of robust reconfigurable control for parametric and additive faults

Project Details

Description

Dette projekt omhandler rekonfiguration af systemer, hvori der er opstået en eller flere fejlsituationer. Den foreslåede metode kan anvendes både for systemer, der kan beskrives ved simple lineære modeller, og for systemer, der har kompleks ikke-lineær dynamik. Ligeledes kan metoden både håndtere fejl i aktuatorer og sensorer samt interne fejl i selve systemet. Ved at anvende den såkaldte modeltilpasningsmetode, konstrueres et optimeringsproblem for et abstrakt fiktivt system. Løsningen til dette abstrakte problem, der kan findes ved H-uendelig teori og/eller my-teori, giver imidlertid direkte den rekonfigurerende strategi. (Jakob Stoustrup, Zhenyu Yang)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005