Distribuering af stedbestemt information via internettet / Distributed Geographic Information Prototype

Project Details

Description

Projektet retter sig mod Infrastruktur for stedbestemt information ved at opstille og udvikle metoder til distribution af geoinformation via internettet. I forhold hertil fokuseres specielt på følgende tre delområder: 1. organisering og strukturering af geodata med henblik på distribution via internettet 2. udvikling og design af brugerinterface - med udgangspunkt i forskellige brugerkategorier 3. integreret anvendelse af interne datasamlinger med offentlige datasamlinger - specielt offentlige datasamlinger ved ejendomsdata, herunder specielt i forhold til etablering af den Offentlige InformationsServer - OIS. Forskningsmæssigt søger projektet at koble emneområderne datamodellering af geodata og IT-teknologi. (Bent Hulegaard Jensen; eksterne partnere)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013