Project Details

Description

Projektet vil blandt andet afklare følgende spørgsmål:
- Hvilke produktmæssige miljøprofiler knytter sig til forskellige anvendelser af træ i byggeriet?
- Hvad er skaleringspotentialet for og konsekvenserne ved øget anvendelse af træ i byggeriet?
- Hvordan kan brug af træ bidrage til øget grad af cirkulære materialestrømme, jvf cirkulær økonomi?
- Hvordan kan træ og andre materialer med lav CO2-profil bidrage til en tilnærmelse af absolut miljømæssig bæredygtighed?
StatusActive
Effective start/end date01/04/202031/12/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.