Dreyers Fond bevilliger midler til IT-udstyr

Project Details

Description

Dreyers Fond har ydet tilskud til North Atlantic Law Programme (NALP) på Aalborg Universitet til indkøb af IT-udstyr til brug for programmet til brug for etablering af et tilbud om et 1. semester fysisk i Grønland, men med delvist videooverført undervisning.

IT-udstyret blev aldrig blevet indkøbt, fordi ønsket om et 1. semester i Grønland måtte pågives, da mindstemålet på 5 grønlandske studerende aldrig blev opnået. Bevillingen bortfaldt dermed. I stedet gennemførtes hele forløbet som en del af jurauddannelsen på Aalborg Universitet i Danmark, men forsat i samarbejde med Det Grønlandske Universitet og erhvervslivet i Grønland med hjemmel i et studiordningstillæg.

Forløbet, der har sin egen studieordning, indeholder pt. 3 tilbud målrettet grønlandske studerende:

1) Mulighed for fag/sprog opkvalificering af dansk/juridisk dansk (alle semestre)
2) Mulighed for at gennemføre eksamener på det Grønlandske Universitet (alle semester)
3) Mulighed for at udarbejde bachelorprojekt om grønlandsk ret i samarbejde med en grønlandsk virksomhed eller myndighed (6. semester)

På ansøgningstidspunktet var der 7 grønlandske studerende indskrevret på uddannelsen, da bevillingen bortfaldt var der indskrevet 13 studerende på North Atlantic Law Programme, fordelt på jurauddannelsens 10 semestre. Det er faktisk det største antal grønlandske studerende samlet på én dansk videregående uddannelse i Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201305/10/2016