Effektbaseret økonomistyring

  Project Details

  Description

  Skiftende reformer og øget pres på den offentlige sektor for både at reducere udgifterne og skabe bedre resultater har før til nye behov for økonomistyring og nye krav styringen. Derfor eksperimenteres der i disse år i både kommuner og regioner med en ny form for økonomisk styring, der fremmer omkostningseffektivitet og i højere grad understøtter faglige strategier og praksisser, som har fokus på den effekt, der opnås fremfor de aktiviteter, der gennemføres.Denne begyndende udbredelse af effektbaseret økonomistyring har især været markant i kommunerne.
   
  I de senere år har udviklingen også bredt sig til sundhedsvæsnet, hvor man sædvanligvis bruger betegnelsen værdibaseret styring eller værdibaseret sundhed med henvisning til Michael Porters Value-Based Health Care-begreb. Projektet har særligt fokus på økonomistyring i kommuner og kommunale virksomheder og arbejder på mange fronter med udvikling af god økonomistyring i kommunerne. Effektbaseret økonomistyring kan i sin mest direkte form dreje sig om at give bevillinger til at skabe resultater med fremfor at styre efter rammer og normeringer. I en mere generel forstand kan der være tale om at give et bredere og mere præcist økonomisk ledelsesrum samt større decentrale frihedsgrader fremfor at styre efter aktiviteter og processer. Dermed handler effektbaseret økonomistyring også om principper for, hvordan den offentlige sektor skal ledes med udgangspunkt i en styrket decentral lederrolle baseret på større faglig og økonomisk beslutningskompetence.

  Læs mere om effektbaseret økonomistyring i disse artikler:

  Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2021. Effektbasert økonomistyring i offentlig sektor: Utfordringer og muligheter. Praktisk Økonomi & Finans vol. 37, no, 3, pp. 207-221.

  Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2020. Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 6, pp.443-478.

  Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2020. Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, pp. 207-249.

  Bukh, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018, Effektbaseret Økonomistyring. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 95(2);53-66.

  Bukh, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor. Magma, nr. 6, pp. 34-42

  Christensen, Karina & Per Nikolaj Bukh. 2018. Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor. Revision & regnskabsvæsen, nr. 8, pp. 28-41.

  Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2019. Fremtidens økonomistyring er effektbaseret. Administrativ Debat, januar/2019.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/201831/12/2025

  Keywords

  • Management accounting
  • Budgeting
  • Social impact bonds
  • Inclusion
  • Inequality
  • Social investments
  • Education
  • Children
  • Performance funding
  • Payment bt results
  • Municipalities
  • Welfare